pirmdiena, 2013. gada 28. oktobris

Atbalstiet ar lūgšanām! / Support us in prayers!

Mīļie ticības brāļi un māsas, atbalstiet mūs ar lūgšanām par šādām lietām:
Dear brothers and sisters in Christ, please, support us with your prayers about the following:

1. Pateicieties par jauku kristiešu ģimeni Ruth un Luke, kā arī par ticības brāli Chriss, kas uz maiņām trešdienu vakaros pieskata mūsu bērnus, lai Anda var piedalīties Mārtiņa vadītajās Bībeles studijās. Viņi visi trīs strādā, bet ar lielu prieku brīvprātīgi pieteicās mums palīdzēt. Viņu ticības darbi ir iedrošinoši!

Praise the Lord for the wonderful couple Ruth and Luke as well as for the believer Chriss who volunteered to babysit our children taking turns on Wednesday nights so that Anda is free to participate at the Bible study led by Martins. Their works of faith are encouraging!

2. Lūdziet, lai mēs kā ģimene esam Kristus vēstneši cilvēkiem šajā pilsētā; lai mēs viens otram palīdzam atcerēties mūsu stāvokli Kristū un palīdzam pieaugt ticībā; lai ikdienā Kristu godināt un apliecināt ir mūsu ģimenes lielākais prieks.

Pray that we as a family can be witnessees of Christ for the people in London. Pray that we would remind each other who we are in Christ and would help each other to mature in faith. Pray that it would be the greatest joy of our family to glorify God and to make Christ known in the every day life situations.

3. Aizlūdziet par cilvēkiem, kas nav no draudzes un nav kristieši, bet ar kuriem mums šeit ir izveidojušās attiecības:
 - Vika ar vīru un dēlu - viņi ir jau izrādījuši interesi par draudzi, mēs cenšamies ar viņiem tikties un runāties un aicināsim uz draudzi. Lūdziet, lai Svētais Gars jau tagad sagatavo viņu sirdis dziedēto Jēzus Kristus evaņģēliju uzņemt.
- Kaimiņš Adams - modes mākslinieks no Kipras, ļoti draudzīgs un sabiedrisks, bet šķiet pavisam vientuļš cilvēks. Lūdziet, lai mums rodas iespēja viņam atklāt evaņģēlija vēsti.
- Kaimiņiene Rashmi ar vīru un dēlu - pavisam nesen iepazināmies. Lai Dievs mūs vada sarunās.

Pray for those who we have met here who do not belong to the church:
-Vika and her husband and son - they have shown interst to come to the church already! Pray that the Holy Spirit would work in their hearts preparing them to accept the gospel of Christ.
- our neighbour Adam - he owns a fashion business, he is originaly from Cyprus. Pray that God would give us opportunity to share the gospel.
- ourneighbour Rashmi and her husband and son - we met them recently. May God lead our conversations.

4. Lūdziet par mūsu nākotni. Jau divi mēneši pagājuši, gads paskries ātri. Lai Dievs mums palīdz saprast, kāda ir mūsu vieta Viņa darbā Rīgā un lai sagatavo mums tos darbus, kas mums būs jādara.

Pray for our future. Two month are gone already, the year will be over soon! May God help us understand clearly what is our task in His work back in Riga and may Him prepare the work for us there.

5. Mēs meklējam kontaktus ar cilvēkiem, kas šeit ir nesen vai jau laiku atpakaļ nodibinājuši jaunas draudzes. Lūdziet, lai mums paveras ceļš satikties ar vairāku jauno draudžu pārstāvjiem un lai viņu pieredzē mēs rodam atbildes uz saviem jautājumiem.

We are looking forward to meet the people who have recently plantend new churches. Pray that we are able to meet with several of them from different church plants and that we could find the answers to our questions when they share their experience.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru