ceturtdiena, 2013. gada 17. oktobris

Jaunākie Timīša joki

Ar Timoteju galīgi nav garlaicīgi. Ikdienā viņš runā tik daudz, ka es, lai arī cenšos, visu nespēju uztvert. Tik pie kārtējā "vai ne, mammu?" atkal sakoncentrējos, jo tas patiesībā ir ļoti interesanti vērot, kā cilvēkam domas veidojas, kā bērns prot izdarīt dažādus secinājumus un nākt klajā ar jaunām idejām. Pa vidam ir daudz jaunvārdu un jaunu definīciju jau zināmajiem vārdiem, bet visus tiešām nespēju atcerēties. Pašus spilgtākos izteikumus mēģinu
pierakstīt. Te daži pēdējie:

It is far from boring with Timotejs. He talks so much that I am not able to follow it all although I am trying. Only when I hear his regular: "Isn't it mummy?" I am focusing on him alone again. It is actualy very interesting to see how a little persone develops his thought, makes conclusions and comes up with new ideas. Among it all there are also the new defenitions for the existing words developed and invented the new words. I cannot remember it all but I am writting down the most interesting ones. Here are some of the most recent:


1. Ar bērniem runājam par dzīvām un nedzīvām būtnēm. Timotejs saprotoši: Jā, nevienam zvēriņam nedrīkst darīt pāri, jo viņi ir dzīvi. Antonete paturpina: Timīt, augi arī ir dzīvi, visas puķes un koki... Timotejs tomēr kaut ko nesaprot: Bet kā tad puķes var nomirt, ja viņām nav acis?!

We discussed with children the concept of living things and inanimate. Timotejs full of understanding concludes: Yes, we should not harm animals because they are alive. Antonete educates further: Timi, even plants are alive, all the flowers and trees... Timoejs cannot grasp it: How is it possible for the flower to die, it doesn't have eyes?

2. Kādu dienu ar bērniem runājam, kas būtu jādara, ja viņi šajā pilsētā kaut kur netīšām nomaldītos un paliktu vieni. Piemēram, mamma iekāpj metro, bet durvis aizveras un kāds no viņiem paliek uz perona. Drošībai un skaidrībai šādas sarunas ir vajadzīgas. Timotejam ir ideja, ko vajadzētu darīt: Es aizietu uz veikalu, nopirktu telefonu un pazvanītu vecākiem!

We asked children what would they do if they got lost. Timotejs has an idea right away: I would go to a shop, buy a phone and call my parents!

3. Timotejs atceras Ingas mammas Ausmas jautro dzimšanas dienas ballīti: Man mūzoņi (patiesībā mūziķi) tad ļāva paspēlēt bungas!

Sorry, this cannot be translated since connected with usage of Latvian.

1 komentārs: